(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"The black island” by somewhatbelievable #tintin #art… “)