(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"Tintin et les fûts mysterieux” by Rodier #Tintin… “)