(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"Feu dans le ciel” by Rodier #tintin… “)