(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"Panade à Moulinsart” by Hémo #tintin… “)