(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"La grotte de la squaw” by ? #tintin… “)