(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"Rugby new year” by Harry Edwood #tintin… “)