(via Fake Tintin covers on Twitter: “&qu…

(via Fake Tintin covers on Twitter: “"Le triangle du diamant vert” by Gral #tintin… “)